Czesko-polskie konsultacje międzyrządowe

Czesko-polskie konsultacje międzyrządowe

Premier Bohuslav Sobotka wraz z pozostałymi członkami swojego gabinetu spotkał się 8 kwietnia 2016 r. z przedstawicielami polskiej władzy na czwartych już konsultacjach międzyrządowych. W Warszawie dyskutowano o rozwoju infrastruktury transportowej na pograniczu, inwestycjach i koordynacji przywództwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Czeski szef rządu ocenił, że międzyrządowe konsultacje odbywają się dość wcześnie po tym, jak została ona ustanowiona w Polsce, a ministrowie obu gabinetów mogą kontynuować intensywną czesko-polską współpracę.

Premierzy wraz z ministrami rozmawiali o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, koordynacji czeskiego i polskiego przewodnictwa. Polska obejmie je na początku lipca 2016 r., zastępując w tej roli dotychczasowych czeskich przedstawicieli. Premier Sobotka uprzedził, że Polska będzie kontynuować priorytety Republiki Czeskiej, takie jak współpraca energetyczna, obszar bezpieczeństwa i obrony. Podkreślił także znaczenie spójnego i konsekwentnego stanowiska V4 w kwestiach unijnych, szczególnie w poszukiwaniu wspólnego rozwiązania kryzysu migracyjnego. Premierzy potwierdzili, że projekt wprowadzenia nowych mechanizmów redystrybucji uchodźców oraz przeniesienie kompetencji w obszarze polityki azylowej na poziom unijny będzie przez nich w dalszym ciągu negowany. Jedocześnie wyraził poparcie dla priorytetów polskiego przewodnictwa.

Kolejnym punktem rozmów był rozwój energetyki i infrastruktury transportowej. Jednym z priorytetów obu rządów jest ulepszenie przygranicznych połączeń komunikacyjnych. Chodzi zwłaszcza o wybudowanie autostrady D11, łączącej się z polską drogą szybkiego ruchu S3. Premier Sobotka wierzy, że uda się rozpocząć budowę jeszcze w trakcie jego kadencji. Przedstawiciele obu państw rozmawiali także o modernizacji połączeń kolejowych. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim unowocześnienia linii Ostrawa-Katowice-Warszawa.

Także kwestia bezpieczeństwa stanowiła przedmiot czesko-polskich dyskusji. Jest nią zwłaszcza tematyka migracji i przygotowań do szczytu NATO, który ma się odbyć w Warszawie już w lipcu. Przedstawiciele gabinetów ustalili, że jednym z priorytetów musi być intensyfikacja współpracy na linii NATO-UE. Państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny mieć wspólne stanowisko w kwestii migracji i odrzucać projekty Komicji Europejskiej zmieniające politykę azylową.

Członkowie rządów poruszyli również problematykę jakości powietrza w czesko-polskim pograniczu, gdzie strona czeska zaoferowała udostępnić doświadczenie z tzw. dotacjami kotłowymi.

Premier Sobotka poruszył również temat rozszerzenia zagłębia węgla brunatnego w Turowie i zwrócił uwagę obniżanie się poziomu wód podziemnych w okolicach Frydlandu, do którego dochodzi na skutek wydobycia wspomnianego surowca. Szef rządu czeskiego zwrócił się do strony polskiej o przyjęcie odpowiednich postanowień, które zapobiegną negatywnym skutkom dla Czechów, zwłaszcza kiedy chodzi o dostęp do wody. Premier położył nacisk na maksymalną współpracę i wymianę informacji między oboma krajami. Ministrowie środowiska wcześniej ustalili, że powstanie grupa robocza, która zajmie się tą kwestią.

Rozmowy w Warszawie było czwartym w historii spotkaniem członków rządów Republiki Czeskiej i Polski. Ostatnie konsultacje międzyrządowe odbyły się 20 kwietnia 2015 r. w Pradze. W podobnej formule politycy czescy regularnie spotykali się ze swymi odpowiednikami w Słowacji i Izraelu.

Stronę czeską podczas konsultacji reprezentowali, poza premierem Sobotką, minister spraw zagranicznych Lubomír Zaorálek, minister obrony Martin Stropnický, minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec, minister przemysłu i handlu Jan Mládek, minister pracy i spraw społecznych Michaela Marksová, minister transportu Dan Ťok, minister ochrony środowiska Richard Brabec i minister kultury Daniel Herman.

 

Minister finansów kontra lekarze

Minister finansów kontra lekarze

Demonstrujący przeciwko chińskiemu reżimowi skarżą się na działania policji

Demonstrujący przeciwko chińskiemu reżimowi skarżą się na działania policji