Rekordowy budżet na naukę w 2017 r.

Rekordowy budżet na naukę w 2017 r.

Na wczorajszym posiedzeniu rządu zatwierdzono zwiększenie budżetu na badania, rozwój eksperymentalny i innowacje o 3,7 miliarda koron w 2017 r. Oznacza to, że całość wydatków wzrośnie do 32,7 miliardów i jest to historycznie najwyższa kwota przeznaczona na naukę w Republice Czeskiej. Wicepremier ds. nauki, badań i innowacji, Pavel Bělobrádek chce w ten sposób wzmocnić sektor badań stosowanych, rozwój instytucji badawczych i zapewnić stabilizację nowym centrom badań.

Na badania stosowane przeznaczone zostanie o 700 milionów koron więcej niż w poprzednim budżecie. „Od wyższego budżetu na badania stosowane oczekujemy pozytywnego wpływu na środowisko przedsiębiorców oraz na konkurencyjność Republiki Czeskiej. Chcemy w większym stopniu obrać kierunek na aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstw i firm oraz wesprzeć powstawanie centrów badań stosowanych. Wydatki na naukę i badania są naszą inwestycją w przyszłość”, oznajmił wicepremier Bělobrádek.

Na badania podstawowe wydzielono z budżetu państwa o pół miliarda koron więcej niż w 2016 r. Jednym z powodów jest zagwarantowanie utrzymania nowych centrów badań, powstałych przy wsparciu UE. „Sumą 768 milionów zasilimy finansowanie instytucji, które instytucjom badawczym umożliwią stabilne funkcjonowanie i długookresowe plany”, wyjaśniał wicepremier. Na współfinansowanie programów europejskich przeznaczone zostanie 1,1 miliona koron, na badania na potrzeby administracji państwowej – 330 milionów. Na poprawę współpracy międzynarodowej w nowym budżecie przyznano o 297 milionów koron więcej niż w 2016 r.

W wymiarze instytucjonalnym, zwiększenie finansowania dotyczy Czeskiej Agencji Technologicznej (TAČR), która aktualnie realizuje badania stosowane. Dostanie 0,6 miliarda koron, co pozwoli jest osiągnąć budżet 3,5 miliarda. Pieniądze będą przeznaczone głównie na kontynuację programu EPSILON, ukierunkowanego na projekty o szybkim zastosowaniu w nowych produktach, procedurach produkcyjnych i usługach. Czeska Agencja Grantowa (GAČR) odpowiadająca za badania podstawowe zyska w przyszłym roku o 0,4 miliarda więcej, a całość jej budżetu wyniesie 4,2 miliarda. Czeska Akademia Nauk dostanie 300 milionów, a ogólnie jej zasoby wzrosną do 5,1 miliarda koron. Zwiększenie o 1,1 miliarda przewidziano na współfinansowanie ministerialnego programu operacyjnego Badania, rozwój, wykształcenie. Pozostałe środki zostaną rozdzielone między resortowe organizacje badawcze i szkoły wyższe.

„Stopniowym zwiększaniem budżetu na naukę chcemy się przygotować na 2020-2023, kiedy wyraźnie spadnie finansowanie z UE. W latach 2017-2019 narodowe i europejskie wydatki na naukę będą osiągać około 1% PKB, po roku 2020 przez obniżenie finansowania europejskiego narodowe wydatki mogłyby całościowo spaść aż do granicy 0,6%. Nie możemy dopuścić do takiego spadku, musimy zapewnić stabilizację systemu nauki i badań”, zwracał uwagę w komunikacje rządowym Bělobrádek.

W perspektywie średniookresowej, wydatki na badania, rozwój i innowacje wyniosą w 2018 r. 35 miliardów koron, w 2019 – 34,6 miliardów, informuje kancelaria rządu.

Firma tytoniowa przelała pół miliona koron na konto partii ANO

Firma tytoniowa przelała pół miliona koron na konto partii ANO

Rządowy projekt ustawy antynikotynowej trafił ponownie do Izby Poselskiej

Rządowy projekt ustawy antynikotynowej trafił ponownie do Izby Poselskiej