Poparcie dla partii politycznych w czerwcu 2016 r.

Poparcie dla partii politycznych w czerwcu 2016 r.

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez SANEP wskazuje, że aktualnie najsilniejszą partią na prowadzeniu pozostaje ruch ANO. W stosunku do poparcia otrzymanego w sondażu z poprzedniego miesiąca, odnotowany został wzrost o jeden punkt procentowy.

Gdyby wybory odbywały się w czerwcu, na ANO swój głos oddałoby 23,6 proc. wyborców. Frekwencja wyborcza wynosiłaby 54,2 proc.

Druga w kolejności ČSSD, uzyskująca obecnie 18,2 proc. głosów, w porównaniu z wynikami majowego badania, osłabiła swój wynik o 0,2 proc.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, z punktu widzenia wyborców nie doszło do żadnych zasadniczych wydarzeń, a preferencje wyborcze nie wykazały znaczących wahań. SANEP zwraca jednak uwagę, że w dalszym ciągu kwestia kryzysu migracyjnego, która przeszła transformację do problematyki europejskiej i do nastrojów antyrosyjskich czy antyamerykańskich, do której zaliczyć też należy dyskusje wzniecane przez prezydenta Zemana, stanowią główne kryteria poparcia Czechów dla partii politycznych. Poniekąd też przesłoniona została afera bocianiego gniazda, przez wspomnianą miesiąc temu aferze Altner, rzucającej cień napartie premiera Sobotki.


Trzecią najsilniejszą partią, podobnie do preferencji majowych, jest KSČM. Komuniści cieszą się przychylnością 14,2 proc. wyborców.

Czwartą pod względem odsetka poparcia w czerwcu jest ODS, na którą głosowałoby 11 proc. wyborców.

Na piątym miejscu z wynikiem 6,5 proc. znalazła się TOP 09. Tym samym jej wynik polepszył się w stosunku do wyników z maja o 0,4 punktu procentowego.

Według czerwcowego badania SANEP ludowcy z KDU-CSL mogą cieszyć się poparciem 6,1 proc. wyborców. Wynik ten jest gorszy o 0,1 proc. w porównaniu do poparcia z poprzedniego miesiąca.

Pozostałe grupowania znalazły się poniżej pięcioprocentowego progu. Blisko niego, z wynikiem 4,9 proc. znalazłaby się partia Tomia Okamury – SPD, wyrosła na fali problemów z którymi zmaga się jej największa konkurencja partia Úsvit-NK oraz kwestii uchodźców. SPD zbija kapitał wyborczy na głosach protestu wobec problematyki migracyjnej i stosunku do relacji z Unią Europejską, niezadowoloną ze stanowiska rządowej ČSSD.

Zmagania o przekroczenie progu 5 proc. poparcia prowadzą także Wolni, z aktualnym wynikiem 4,6 proc. Według SANEP stanowią oni realną alternatywę dla prawicowych wyborców na prawym spektrum czeskiej sceny partyjej.

Na partię Piratów zagłosowałoby 3,8 proc. wyborców. Úsvit-NK otrzymałby 2,1 proc., co wskazywałoby na dalszy spadek poparcia dla nacjonalistów, o 0,7 punktu procentowego. STAN (Burmistrzowie i Niezależni) mogą liczyć w czerwcu na poparcie 0,5 proc. wyborców

Poniżej materiał gaficzny instytutu SANEP, który ilustruje wyniki sondażu w przełożeniu na liczbę mandatów w Izbie Poselskiej (maksymalna 200).

Źródło: www.sanep.cz

Źródło: www.sanep.cz

Czexit w internecie a czeska opinia publiczna

Czexit w internecie a czeska opinia publiczna

Zieloni rozpoczęli kampanię na rzecz poprawy warunków pracy na poczcie

Zieloni rozpoczęli kampanię na rzecz poprawy warunków pracy na poczcie