Ponad połowa Czechów chce wystąpienia Republiki Czeskiej z Unii

Ponad połowa Czechów chce wystąpienia Republiki Czeskiej z Unii

Najwyraźniej wyniki brytyjskiego referendum ws. dalszego członkowstwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej zmieniły sposób postrzegania przez większość Czechów przynależności ich państwa do wspólnoty. Jeszcze przed 23 czerwca, a więc przed głosowaniem, 59 proc. badanych opowiadało się za pozostaniem Republiki Czeskiej w UE. Dziś jest to już tylko 34,6 proc.

W dniach 26-27 czerwca, a więc po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii, ośrodek SANEP przeprowadził badanie opinii Czechów na temat dalszego członkowstwa kraju nad Wełtawą w Unii. Decyzję Brytyjczyków przyjęli pozytywnie - ponad 65 proc., a tylko 26 proc. z nich było niezadowolone z wyników głosowania. Ponad połowa Czechów stwierdziła, że tzw. Brexit nie będzie miał wpływu na życie mieszkańców Republiki Czeskiej, a tylko 26 proc. widzi taki związek.

Ponad połowa - 58,7 proc. Czechów, odpowiedziała że gdyby referendum odbywało się w dniach badania, wskazałaby na wystąpienie Republiki Czeskiej z Unii. 34,6 proc. opowiedziałoby się za pozostaniem we wspólnocie.

Czesi dość krytycznie wypowiedzieli się na temat członkowstwa swojego państwa w UE – 58,7 proc. stwierdziło, że jest ono niekorzystne. Zalety z tej przynależności widzi 36 proc. badanych.

Złe oceny wynikają według nich z tego, iż Unia jest zbyt biurokratyczna – 23,8 proc., ogranicza demokrację, wolność i suwerenność  państw członkowskich – 19,5 proc., nie jest w stanie reagować na aktualne problemy – 18 proc. Zdecydowanie mniej respondentów widzi jej zalety. Tylko 10,9 proc. dostrzega możliwość, jaka wypływa z wolności przepływu osób, handlu i rynku pracy, a 5,1 proc. zgadza się z tezą o tym, że UE umożliwia rozwój jej państwo członkowskim i przyczynia się do podwyższenia poziomu życia ich obywateli.  Potrzebę fundamentalnych reform i reagowania na potrzeby pojedynczych państw członkowskich widzi 17,6 proc.

Zaskakującym może być fakt, że ponad połowa Czechów nie widziałaby negatywnych skutków wystąpienia Republiki z Unii Europejskiej w żadnym z obszarów takich, jak podróżowanie, handel i przedsiębiorczość, praca i zamieszkiwanie za granicą.

Czesi o aborcji, eutanazji i karze śmierci

Czesi o aborcji, eutanazji i karze śmierci

Czechia oficjalną skróconą nazwą Republiki Czeskiej w bazach danych ONZ

Czechia oficjalną skróconą nazwą Republiki Czeskiej w bazach danych ONZ