Sobotka podsumowuje miniony rok w czeskej polityce i wyznacza jej priorytety na 2017

Sobotka podsumowuje miniony rok w czeskej polityce i wyznacza jej priorytety na 2017

W środę 4 stycznia szef rządu Bohuslav Sobotka przedstawił dziesięć głównych zadań, które chce zrealizować i zakończyć w trakcie kończącej się w 2017 r. kadencji. Przedstawił też ocenę pracy rządu w 2016 r. Większość z nich przejawia zdecydowanie socjaldemokratyczny charakter.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Sobotka poinformował, że w 2017 r. oprócz pozyskiwania środków z funduszy UE chciałby też rozpocząć prace budowlane na kluczowych inwestycjach transportowych, przeforsować ustawę o mieszkaniach socjalnych, zakończyć proces legislacyjny w sprawie waloryzacji płac dla ubezpieczonych, kontynuować zwiększanie płacy minimalnej i podwyższać w dalszym ciągu pensje w sektorze publicznym.  

„Koalicja rządowa, w której wytrwaliśmy razem już trzy lata, przyniosła naszemu państwu stabilizację polityczną, wzrost gospodarczy i stopniowe polepszanie się poziomu życia obywateli. Rząd ma jeszcze dziesięć miesięcy do końca kadencji. Nie zamierzamy tracić energii ani tempa, musimy całkowicie wykorzystać czas na dokończenie rządowych prac w interesie obywateli i naszego kraju.  Do kluczowych priorytetów należą jednoznacznie pozyskiwanie pieniędzy z funduszów europejskich. Rok 2017 będzie dla pozyskiwania środków w ramach nowego planowanego okresu 2014-2020 absolutnie fundamentalny, chodzi o nasz wzrost gospodarczy, miejsca pracy i modernizację. Dalsze priorytety to zapoczątkowanie kluczowych budów w transporcie, jakimi są na przykład D11, D35, D6 i D3. Niezbędne będą też uchwalenie ustawy o mieszkaniach socjalnych, zakończenie procesu ustawy o waloryzacji płac dla ubezpieczonych. Priorytet widzę również w podwyższeniu minimalnej płacy i podwyższaniu płac w sektorze publicznym, a tym samym podwyższaniu poziomu życia” – mówił Sobotka na konferencji.

Szef rządu dokonał również bilansu jego prac i wywiązania się z obowiązków w 2016 r. Czeski premier wspomniał o bezpieczeństwie obywateli Republiki Czeskiej które miało zostać zwiększone dzięki większym wydatkom ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwa obrony, włącznie z zatrudnieniem kolejnych członków służb bezpieczeństwa i podwyższeniem ich wynagrodzeń. Rząd Sobotki miał kłaść również silny nacisk na obszar socjalny. Premier zaznaczał, że udało mu się podwyższyć emerytury i ulgi podatkowe dla rodzin z dwojgiem lub więcej dzieci. Podwyższony został dodatek opiekuńczy o 10 proc. Rząd czeski podwyższył też płace w sektorze publicznym, między innymi strażakom, policjantom, żołnierzom, nauczycielom i personelowi lekarskiemu. Sobotka podkreślił też aktywne zwalczanie szarej strefy, czego narzędziem było wprowadzenie od 1 grudnia elektronicznej ewidencji dochodów wśród przedsiębiorców i ustawa o wykazywaniu źródeł majątku. Sobotka podkreślał też, że kładziony był nacisk na wykształcenie Czechów, czemu miało sprzyjać wprowadzenie w życie ustawy o szkolnictwie oraz rekordowo wysokie wydatki na naukę, badania i sport.

Konferencja była świetną okazją do przedstawienia rządu, zwłaszcza głównego koalicjanta (ČSSD) w korzystnym dla niego świetle. Sobotka zapowiadał dalsze wzrosty podwyżek pensji i innych sposobów redystrybucji majątku państwowego, co z pewnością ma zachęcić tych, którzy na tym skorzystają, do głosowania na socjaldemokratów. Zapowiedź zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników sektora rządowego, po uprzednim poszerzeniu jego szeregów jest nie tylko zapowiedzią kontynuacji wzrostu poziomu życia i bezpieczeństwa Czechów, ale sprytną próbą zapewnienia sobie elektoratu. Czy jednak skuteczną? Tego dowiemy się za dziesięć miesięcy.

Poniżej krótkie podsumowanie priorytetów Bohuslava Sobotki na 2017 rok:
•    Pozyskiwanie środków finansowe z funduszów UE
•    Rozpoczęcie budowy kluczowych inwestycji drogowych, u których udało się wynegocjować wyjątek od decyzji środowiskowej
•    Uchwalenie ustawę o mieszkaniach socjalnych
•    Uchwalenie ustawy o alimentach
•    Uchwalenie ustawy o waloryzacji płac dla ubezpieczonych
•    Uchwalenie ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej
•    Uchwalenie ustawy o publicznych pozarządowych jednostkach zdrowotnych
•    Podwyższenie zasiłku chorobowego dla długotrwale chorych w ramach nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym
•    Przygotowanie podwyżki płacy minimalnej w 2018 r.
•    Kontynuacja podwyżek dla sektora publicznego

 

 

Czesi oburzeni czarnoskórym modelem promującym odzież w sieci handlowej

Czesi oburzeni czarnoskórym modelem promującym odzież w sieci handlowej

Sympatie Czechów do wybranych państw

Sympatie Czechów do wybranych państw