Preferencje wyborcze w kwietniu 2017

Preferencje wyborcze w kwietniu 2017

  • Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w kwietniu 2017 r., udział w nich wzięłoby 59 proc. obywateli Republiki Czeskiej.
  • Wśród tych, którzy nie wykluczyli swojego uczestnictwa w głosowaniu na kandydatów do Izby Poselkiej, najwięcej osób zagłosowałoby na ANO (23 proc.), następnie ČSSD (11,5 proc.), KSČM (9 proc.), ODS (6,5 proc.), KDU-ČSL (5 proc.), TOP 09 (4 proc.) i Piraci (3,5 proc.).
  • Według modelu stworzonego na podstawie preferencji wyborczych respondentów, którzy deklarują udział w wyborach i głosowanie na konkretną partię, do Izby Poselskiej dosłałoby się 6 ugrupowań.

Na pytanie o udział w głosowaniu, pozytywnej odpowiedzi udzieliło 59 proc. badanych wyborców, przy czym 29 proc. zagłosowałaby zdecydowanie, a 30 proc. udzieliła odpowiedzi „raczej tak”. Pojawiło się 32 proc. negatywnych odpowiedzi, w tym 14 proc. „raczej” nie zagłosuje, a 18 proc. zdecydowanie nie. Pozostałe 9 proc. respondentów nie wiedziało jeszcze, czy weźmie udział w wyborach.  

Wykres 1. Frekwencja wyborcza

Wyborców, którzy nie wykluczyli uczestnictwa w głosowaniu, a więc bez grupy tych, którzy zdecydowanie nie będą głosować, zapytano o to, na którą partię by głosowali, gdyby poszli do wyborów. Wyniki zaprezentowano za pomocą Wykresu 2.

Wykres 2. Poparcie wyborcze z uwzględnieniem niezdecydowanych

Wykres 1 kołowy cvvm.png

Wśród wyborców, którzy zdecydowanie deklarują swój udział w wyborach oraz wybrały odpowiedź „raczej tak”, na pytanie o ich frekwencję, preferencje wyborcze wyglądają już nieco inaczej. W kwietniu najwięcej osób zagłosowałoby na ruch ANO, który otrzymałby 33,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazłaby się partia socjaldemokratyczna (ČSSD) z poparciem 16 proc. Podium zamykałaliby komuniści (KSČM), na których głosowałoby 12,5 proc. Czechów. Na czwartym miejscu znalazłaby się Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) z 10,5 proc. poparcia, a na piątym ludowcy (KDU-ČSL), których popiera 7,5 proc. wyborców. Do Izby Poselskiej dostałaby się jeszcze partia TOP 09, na którą chce głosować 6 proc.

Poniżej progu wyborczego, czyli mniej niż 5 proc. otrzymaliby Piraci z 3,5 proc. poparcia. O pół punktu procentowego mniej otrzymałaby Wolność i Demokracja Bezpośrednia Tomia Okamury (SPD), a jeszcze mniej Zieloni i STAN (w tym koalicja z KDU-ČSL ) - po 2 proc. Świt-Koalicja Narodowa otrzymałaby 1 proc. poparcia, podobnie Partia wolnych Obywateli (SSO).

Wykres 3. Poparcie dla partii politycznych w kwietniu 2017 r.

Na podstawie wyników badań dotychczasowych preferencji wyborczych Czechów przez Centrum badań opinii publicznej Czeskiej Akademii Nauk można zaobserwować wzrost poparcia w ciągu ostatnich trzech miesięcy dla ruchu ANO i dość dramatyczny spadek poparcia dla rządzącej Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej. W porównaniu do wyników badania CVVM sprzed miesiąca, socjaldemokraci pod przewodnictwem premiera Sobotki stracili aż sześć punktów procentowych, przy czym wspomniany trzymiesięczny wzrost poparcia dla głównego konkurenta wynosił tylko 2 punkty proc.

Wykres 4. Preferencje partyjne od 2011 r.

Zyskali także komuniści z 12 do 12,5 proc., partia ODS z 8,5 do 10 proc., a także ludowcy i TOP 09, choć nieznacznie. Socjaldemokraci są więc jedyną partią polityczną, która w kwietniu odnotowała spadek, przy czym należy podkreślić, że jest on dość poważny. Biorąc pod uwagę notowania pozostałych ugrupowań, nie można wykluczyć, że zyskują kosztem partii rządzącej.

Niemniej, nawet gdyby ANO wygrało październikowe wybory, bo przypomnijmy, znana jest już data 20-21 października, to ruch pod przewodnictwem obecnego ministra finansów Andreja Babiša, nie byłby w stanie rządzić samodzielnie. Według symulacji instytutu SANEP, Babišowi brakowałoby 31 mandatów, by objąć samodzielne rządy. By mieć większość w Izbie Poselskiej, ANO powinno poszukać koalicjanta.

Według SANEP, oprócz socjaldemokratów, co najmniej 31 foteli mieliby jeszcze tylko komuniści, ew. ODS z SPD, bo o koalicji z TOP 09, którym kieruje Miroslav Kalousek, raczej można wątpić, przynajmniej na tym etapie kampanii. Jednak według danych CVVM, SPD nie dostałaby się do Izby. Potencjalna koalicja stoi więc nadal pod znakiem zapytania. Dużo do stracenia mogą mieć też ludowcy, którzy kilka dni temu podpisali umowę koalicyjną z Burmistrzami i Niezależnymi. Muszą bowiem zdobyć minimalnie 10 proc. poparcia. Następne sondaże powiedzą prawdopodobnie nieco więcej o tym, co myślą Czesi o tej współpracy.

Wykres 5. Potencjalny rozklad mandatów w Izbie Poselskiej według agencji SANEP

Źródło: CVVM, SANEP

Felieton spod czesko-polskiej granicy 4

Felieton spod czesko-polskiej granicy 4

Na Zemana głosowałoby 37 procent Czechów

Na Zemana głosowałoby 37 procent Czechów