Rezygnacja Bohuslava Sobotki: Oświadczenie przewodniczącego Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej

Rezygnacja Bohuslava Sobotki: Oświadczenie przewodniczącego Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej

"Jestem zdecydowanie zaniepokojony niskim poparciem dla ČSSD. Nie odpowiada ono pracy, którą ČSSD w interesie obywateli wykonała jako partia rządowa. ČSSD w rządzie dotrzymała słowa danego wyborcom i minimalnie w 90 proc. zrealizowała swój program. Mimo to pozostaje w tyle z popularnością, a jej poparcie w ostatnich tygodniach ciągle spada.

Czuję w partii niepokój, rosnącą krytykę i nieufność w przyszłość. Zamiast tego, by socjalni demokraci skupili się całkowicie na zdobywaniu poparcia i forsowaniu własnych postulatów programowych, stale zajmują się problemami wewnętrznymi. Jako przewodniczący partii ponoszę całkowitą odpowiedzialność za tę sytuację, w jakiej ČSSD znajduje się na cztery miesiące przed wyborami. I muszę na nią reagować.

Zawsze stawiałem interes ČSSD przed swoimi osobistymi ambicjami i według tej zasady postępuję także tym razem.

Jeśli ČSSD ma zwiększyć swoje szanse przed kluczowymi wyborami do Izby Poselskiej, muszą się dokonać głębsze zmiany, a więc takie, które pozwolą bardziej będą odpowiadać obywatelom, mobilizować swoich członków i sympatyków.

Dlatego zaproponowałem, aby doszło do nowego podziału odpowiedzialności w kierownictwie ČSSD. Z dniem jutrzejszym opuszczam funkcję przewodniczącego partii, którą zgodnie ze statutem przejmie wiceprzewodniczący Milan Chovanec. Wierzę, że pomoże to ČSSD przed wyborami w jej zjednoczeniu i dobrej organizacji.

Jednocześnie proponuję, aby rolę lidera kampanii wyborczej i kandydata ČSSD na premiera przyjął wiceprzewodniczący ČSSD Lubomír Zaorálek. Jestem przekonany, że ma on dość energii i determinacji, by natychmiast zabrać się do walki o wyborców.

Kiedy przewodziłem socjalnej demokracji przez siedem długich lat, ČSSD nigdy nie była i teraz też nie jest, partią jednego człowieka. Jest oparta na trwałych demokratycznych wartościach i na swoim jasno zdefiniowanym programie socjalnym. Wierzę, że zmiany personalne pomogą ČSSD wzmocnić jej pozycję. To właśnie silna ČSSD jest niezbędna do obrony interesów ludzi pracy, do utrzymania mocnego państwa socjalnego.

Zamierzam teraz skupić się na dokończeniu pracy na stanowisku szefa rządu. Chcę zapewnić rządowi stabilne funkcjonowanie w interesie republiki i obywateli, aż do momentu, kiedypo wyborach postawnie nowy rząd. Jako lider listy w województwie południowomorawskim pozostaję częścią drużyny, która będzie się starać o jak najlepszy wynik dla socjalnej demokracji"

Bohuslav Sobotka, przewodniczący Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej

Źródło: ČSSD

Preferencje wyborcze w czerwcu 2017

Preferencje wyborcze w czerwcu 2017

Felieton spod czesko-polskiej granicy 5

Felieton spod czesko-polskiej granicy 5