Prawo do posiadania broni zagwarantowane w konstytucji? Zmiana przegłosowana w Izbie

Prawo do posiadania broni zagwarantowane w konstytucji? Zmiana przegłosowana w Izbie

Izba Poselska zdecydowała o zapisaniu prawa do posiadania broni w konstytucji. Projekt wyszedł od grupy posłów, którym przewodniczy minister spraw wewnętrznych i obecny lider czeskich socjaldemokratów, Milan Chovanec.

Według krytyków przepis jest zbędny i nie wnosi nic nowego. Prawo do posiadania broni i jej użycia w razie konieczności daje bowiem już ustawa o broni palnej. Według zaś autorów projektu, jest on reakcją na dyrektywę unijną, która ogranicza posiadanie niektórych typów broni. Warto wspomnieć, że Milan Chovanec w sierpniu ma zamiar zaskarżyć dyrektywę mając nadzieję, że zmiana konstytucji będzie dla sądu kolejnym argumentem.

Do konstytucji zostanie dodany nowy akapit. Przyzna on obywatelom prawo do posiadania broni palnej. Grupa posłów z ministrem Chovancem na czele przekonała miażdżącą większość obecnych posłów, aby ci poparli projekt. „Wynik 139 posłów przeszedł moje oczekiwania”, powiedziała portalowi Akutalne.cz Jana Černochová z ODS.

Dodatkowy paragraf, jak pisze portal, jest reakcją na zobowiązania wynikające z dyrektywy unijnej, która ogranicza posiadanie niektórych typów broni palnej w całej UE. Fakt, że prawo do posiadania broni na nowo zostanie uregulowany w konstytucji, ma według pomysłodawców pomóc obejść implementację unijnego prawa w prawie krajowym Republiki Czeskiej. „To prawo może nam pomóc. Zarówno w implementacji dyrektywy oraz jako sygnał dla organów UE w przypadku naszej skargi”, mówił minister Chovanec. To właśnie on chce zaskarżyć dyrektywę w Trybunale Sprawiedliwości UE.

Krytycy twierdzą, że pomysł ministra spraw wewnętrznych jest bezsensowny, nie będzie miał wpływu na implementację dyrektywy, ma być jedynie wabikiem na wyborców.

Akapit, który chciałby dodać do konstytucji obecny przewodniczący socjaldemokratów, wyrażać ma prawo obywateli do posiadania broni w taki sposób, w jaki pozwala już na to ustawa o broni palnej i amunicji z 2002 r. Reguluje ona warunki, na jakich jest możliwe posiadanie broni i jej używanie w obronie koniecznej.

Autorzy projektu zmiany konstytucji liczą na to, że w przyszłości legalnie posiadający broń obywatele zostaną włączeni do systemu obronności brony kraju. Według nich, mieliby oni udzielać wsparcia w przypadku ataków terrorystycznych, zanim jeszcze na ich miejsce przybyłyby służby. Według Chovanca i pozostałych pomysłodawców zmian, także z partii ANO, KSČM i ODS, posiadacze broni mieliby wtedy prawo bezpośrednio interweniować. W samym zaś projekcie nie ma już o tym mowy.

Głosowanie nad zmianą poprzedziła wieloodzinna debata w Izbie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało ostatecznie 139 posłów z 168 obecnych. Przeciwko było dziewięciu. Projekt zmiany trafił do Senatu, gdzie zatwierdzić go może trzy piąte obecnych członków izby wyższej. Gdyby senatorowie nie przyjęli nowelizacji, nie będzie ona obowiązywać. Gdyby zaś wróciła do Izby Poselskiej z poprawkami Senatu, posłowie musieliby na nie przystać.
 

Źródło: Aktualne.cz, iRozhlas.cz

Zdjęcie: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=10212

Felieton spod czesko-polskiej granicy 6

Felieton spod czesko-polskiej granicy 6

Preferencje wyborcze w czerwcu 2017

Preferencje wyborcze w czerwcu 2017