Preferencje wyborcze w czerwcu 2017

Preferencje wyborcze w czerwcu 2017

Centrum Badania Opinii Społecznej czeskiej akademii nauk opublikowało wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych w czerwcu. Gdyby wybory miały się odbyć w tym miesiącu, frekwencja wyniosłaby 60 proc., a do Izby Poselskiej dostałoby się sześć podmiotów.

Udział w głosowaniu jest więc wyższy o cztery punkty procentowe niż deklarowany jeszcze w maju. Nie zmieniła się za to liczba partii, pomiędzy które rozdzielono by mandaty poselskie. Zmianie jednak uległaby struktura potencjalnych głosów.

Ruch ANO 2011 nadal jest na prowadzeniu, z 34 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSČM), na którą oddałoby swój głos 14,5 proc. Czechów. Miesiąc temu drugie miejsce zajmowali jeszcze socjaldemokraci (ČSSD), jednak w czerwcu spadli już na trzecią pozycję i mogą cieszyć się poparciem 12 proc. Czechów.

Na czwarte miejsce, z trzeciego spadła zaś Obywatelska Partia Socjaldemokratyczna. W czerwcu zagłosowałoby na nią 11 proc. wyborców.

Piąte miejsce zajmują ludowcy z poparciem 7,5 proc. Jest ono niższe o 1 punkt procentowy niż w maju.

Do Izby Poselskiej weszłoby jeszcze ugrupowanie TOP 09, na które w czerwcu głosowałoby 6,5 proc. Czechów.

Poniżej progu wyborczego 5 proc., znalazła się Wolność i Demokracja Bezpośrednia Tomia Okamury z 4,5 proc. poparcia, Piraci – 3,5 proc., Partia Zielonych i Partia Wolnych Obywateli – po 1,5 proc., oraz Burmistrzowie i Niezależni – 1 proc.

Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych w czerwcu 2017 r.

Należy zwrócić uwagę na dalszy spadek poparcia dla Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej. Jest ono dwukrotnie niższe niż w listopadzie 2013 r., a zarazem najniższe w historii sondażów przeprowadzanych przez CVVM po wyborach w 2013 r.

Wykres 2. Poparcie dla partii politycznych od listopada 2013 r.

Spadkowi poparcia dla partii premiera Sobotki, który w międzyczasie przestał być jej przewodniczącym, towarzyszy w czerwcu dalszy wzrost poparcia dla ruchu ANO 2011 oraz znaczący wzrost notowań dla komunistów. Ci ostatni doświadczyli awansu z czwartej pozycji w majowym sondażu na drugą w czerwcu. Partia ODS utrzymuje dwucyfrowy odsetek poparcia, jednak nie udało jej się obronić pozycji „na podium”.

W dalszym ciągu CVVM nie bada poparcia dla koalicji KDU-ČSL i STAN. Poparcie dla każdego z ugrupowań, KDU-ČSL – 7,5 proc., STAN – 1 proc. w sumie daje tylko 8,5 proc., co oznaczałoby, że blok mógłby nie przekroczyć dziesięcioprocentowego progu wyborczego, obowiązującego dwupartyjne koalicje wyborcze. Trudno jednak powiedzieć, jak zachowaliby się wyborcy pytani o poparcie dla koalicji tych ugrupowań. Jak dotąd dysponujemy tylko danymi od SANEP, według którego blok KDU-ČSL i STAN w maju otrzymałby 4,5 proc. głosów.

Wzrost poparcia dla partii ODS w maju oraz aktualne zainteresowanie partią komunistyczną, mogą wskazywać na poszukiwanie alternatyw wyborczych przez część wyborców partii socjaldemokratycznej.  Bardziej zdecydowaną opinię jednak będzie można sformułować po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 20 i 21 października 2017 r.

Źródło: CVVM

 

Prawo do posiadania broni zagwarantowane w konstytucji? Zmiana przegłosowana w Izbie

Prawo do posiadania broni zagwarantowane w konstytucji? Zmiana przegłosowana w Izbie

Rezygnacja Bohuslava Sobotki: Oświadczenie przewodniczącego Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej

Rezygnacja Bohuslava Sobotki: Oświadczenie przewodniczącego Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej