Wystąpienie prezydenta Miloša Zemana w Warszawie 10 maja 2018

Wystąpienie prezydenta Miloša Zemana w Warszawie 10 maja 2018

Szanowny Panie Prezydencie, Panie i Panowie,

cieszę się, że jestem po raz kolejny w Polsce i że w czasie przyszłych pięciu lat mojej drugiej kadencji przyjadę tu jeszcze nie raz, dlatego że – jak dobrze wiecie – Czesi są wśród Polaków bardzo popularnym narodem i podobnie Polacy wśród Czechów.

Rozmawialiśmy z panem prezydentem Dudą także o tym, że istnieją próby rozbicia Grupy Wyszehradzkiej i narzucania jej woli Komisji Europejskiej w pewnych sprawach, które naruszają zasadę subsydiarności, co oznacza, że naruszają prawo każdego państwa do decydowania o jego sprawach wewnętrznych. Jest  wśród nich prawo do zarządzania źródłami naturalnymi, którymi są surowce naturalne, na przykład las. Proszę, co też powiedziałam już panu prezydentowi, abyście moją jutrzejszą wizytę w Puszczy Białowieskiej uznali za wyraz solidarności z Polską w zakresie jej zwierzchnictwa nad tymi zasobami.

Myślę, że kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy z panem prezydentem kilka lat temu, dałem wyraz swojej solidarności z jego zdaniem, w którym odrzucam mieszanie się Komisji Europejskiej do wewnętrznych spraw Polski. Oczywiście nie oznacza to negacji idei Unii Europejskiej, ale raczej chodzi o to, że Polska, Republika Czeska, Węgry i Słowacja powinny tworzyć wewnątrz Unii Europejskiej pewną niepodzielną jednostkę, która forsowałaby wspólne interesy. Dotyczy to szczególnie kryzysu migracyjnego, projektu kwot migracyjnych, relokacji, a w ostatnim czasie i planu Dublin IV, który oba kraje chcą odrzucić. Wierzę, że do tego projektu nie dojdzie, dlatego że musiałby być dyskutowany przez Radę Europejską, na posiedzeniu premierów, przyjęty jednomyślnie, a już teraz możemy zakładać, że jednomyślności takiej nie będzie.

Wierzę, że nasze rozmowy będą kontynuowane w Republice Czeskiej, dlatego że zaprosiłem pana prezydenta Dudę do Pragi i nie tylko do Pragi. Panie prezydencie, w Lanach, trzydzieści kilometrów od Pragi jest mały zameczek, w którym od 1921 r. siedzibę ma prezydent. Będę zaszczycony pana tam gościć.


Poparcie dla partii politycznych w maju 2018 r.

Poparcie dla partii politycznych w maju 2018 r.

Prezydent Miloš Zeman w oczach Czechów

Prezydent Miloš Zeman w oczach Czechów