Partie etniczne w Republice Czeskiej, w: "Sprawy Narodowościowe" 2017 Nr 49

Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji przed 1989 r., w: K. Wojtas (red.), Reprezentacja mniejszości niemieckiej w wybranych państwach Europy,  Środkowej, Warszawa 2016

Współczesna reprezentacja mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji i Republice Czeskiej, w: K. Wojtas (red.), Reprezentacja mniejszości niemieckiej w wybranych państwach Europy,  Środkowej, Warszawa 2016